Cho Thuê Xe Chuyến

Giá thuê: 1.200.000 đ

THÔNG TIN CƠ BẢN

Hiệu: Honda
Đời: 2015
Dòng xe: City
Loại hình thuê: Xe, tài xế

Giá thuê: 24.000.000 đ

THÔNG TIN CƠ BẢN

Hiệu: Toyata
Đời: 2016
Dòng xe: Fortuner
Loại hình thuê: Ngày, chuyến, tháng

Giá thuê: 25.000.000 đ

THÔNG TIN CƠ BẢN

Hiệu: Ford
Đời: 2014
Dòng xe: Transit
Loại hình thuê: Xe, tài xế